Avinguda Ballester, 4 BIS
08840 Viladecans, BARCELONA
Tel 657 80 24 18 | 93 775 79 13
info@89plus.net

Solucions Vials

sem

Disposem de la mà del nostre partner ALUVISA, d’un extens catàleg de gestió del trànsit urbà i interurbà amb més de 30 anys d’experiència treballant amb administracions públiques del sector. Realitzem projectes i la implantació en àmbits urbans i interurbans aportant les solucions òptimes per cadascun. De manera més detallada, els mostrem a continuacio llistes amb el detall de les accions concretes que duem a terme.

Gestió de tràfic urbà (click per a +info)

Instal·lació de control semafòric

Regulació semafòrica local intel·ligent:

 • Pas de vianants actuats
 • Regulació semafòrica dinàmica i adaptativa mitjançant microregulació i anàlisi del tràfic en temps real
 • Telegestió remota d’alarmes

Pacificació del tràfic:

 • Sistemes de control de velocitat en cruïlles mitjançant semàfors
 • Senyalització oculta activada pel tràfic


Sistemes per a la millora de la seguretat vial dels vianants:

 • Pulsador per a vianants amb confirmació acústica de demanda
 • Semàfors comptadors per a fase verda i vermella per a passos de vianants
 • Senyalització vertical lluminosa de precaució autoalimentada amb energia solar
 • Abalisament de passos de vianants actuats amb presència de vianants
 • Línies lluminoses de leds per a passos de vianants semaforitzats


Elements de gestió:

 • Sistemes centralitzats
 • Cònsola de gestió
 • Centres de control de tráfic


Sistemes d’informació al conductor:

 • Senyalització oculta amb tecnologia LED d’última generació (monocolor, tricolor, full-color)
 • Panells d’informació variable de tecnologia LED (senyalització fixa, matrius gràfiques, text alfanumèric, soports banderola, soports pòrtics)

Gestió de tràfic interurbà (click per a +info)

Sistemes avançats per a la gestió ITS:

 • Sistemes de gestió de velocitats variables
 • Integració de subsistemes ITS
 • Eines d’ajuda a l’explotació
 • Eines de simulació i monitorització


SISTEMES DE GESTIÓ DE TÚNELS:

 • Instalacions bàsiques
 • Sistemes de Qualitat de l’Aire
 • Sistemes Contra Incendis
 • Sistemes de Vigilància i DAI
 • Sistemes de Comunicació i Auxili
 • Sistemes de Tráfic
 • Control i xarxa de comunicacions


PROJECTES ITS BASATS EN ERU NORMALITZADA:

 • Software de gestió i explotació disenyat amb arquitectura CORBA multiplataforma
 • Solucions a mida ‘claus en ma’ segons requeriments del client
 • Possibilitat d’integració total en sistemes existents
 • Interfícies d’usuari gràfiques de fàcil us
 • Control total de tots els dispositius remots (audio,video y dades) mitjançant la mateixa aplicació


SISTEMES D’INFORMACIÓ VARIABLE AL CONDUCTOR:

 • Senyalització oculta amb tecnologia LED d’última generació
 • Panells d’informació variable de tecnología LED per a entorns interurbans


XARXES DE COMUNICACIONS PER A SISTEMES ITS:

 • Comunicacions d’altes prestacions (Gigabit Ethernet)
 • HDSL, ADSL
 • GPRS, GSM
 • SHD -> 10 Gigabit Ethernet
 • Radio Enllaços
 • Comunicacions càmares via Satèl·lit
 • Radio UHF
 • Bluetooth
 • Zigbee (ultra baix consum)
 • Busos de camp