Avinguda Ballester, 4 BIS
08840 Viladecans, BARCELONA
Tel 657 80 24 18 | 93 775 79 13
info@89plus.net

Qui som?

quisom_picture89 PLUS, S.L. és una Enginyeria de Projectes i Legalitzacions, instal·ladora i constructora especialitzada en l’adequació de locals comercials, naus industrials, vivendes unifamiliars i urbanitzacions. Els darrers anys ens hem especialitzat també en l’estudi d’estalvi energètic tant per al sector públic com per al privat, actuant, de la mà de l’empresa ALUVISA (empresa líder del sector) com a Empresa de Serveis Energètics en diverses poblacions de l’Estat.

La filosofia de l’empresa resideix en la possibilitat d’executar projectes de forma íntegra. Des de l’inici (presa de dades, croquis, plànols, etc…), el seu desenvolupament (plànols de detall, càlculs, etc…) i finalització (direcció d’instal·lacions) amb la finalitat d’obtenir un servei global en el camp de l’enginyeria. I oferim un estudi previ i una oferta inicial sense compromís, per la realització dels treballs.

A nivell d’obres i instal·lacions, 89 PLUS, tenim àmplia experiència en actuacions de totes magnituds, sempre al millor preu i amb temps d’execució realment curts.

Un equip humà que l’integren persones amb una gran experiència en el sector, disposa de les instal·lacions, maquinària i equips informàtics necessaris per a poder satisfer una gran demanda.

Així mateix, 89 PLUS, S.L. oferim assessorament sobre com tractar els temes propis de l’Administració Pública, per a tenir al dia la documentació referent a les autoritzacions i legalitzacions de la instal·lació que siguin necessàries per a la seva empresa.

 • Projectes Tècnics

  + Electricitat, baixa i alta tensió
  + Climatització, Calefacció i ACS, Ventilació
  + Gas
  + Aire comprimit
  + Fred industrial
  + Fluid tèrmic
  + Projectes d’Il·luminació
  + Aparells a pressió
  + Telecomunicacions
  + Auditories lumíniques

 • Obres i Instal·lacions

  + Obres majors
  + Obres menors
  + Obres públiques
  + Instal·lacions elèctriques
  + Instal·lacions de clima
  + Instal·lacions de fred industrial
  + Instal·lacions de gas
  + Instal·lacions de protecció contra-incendis
  + Instal·lacions d’extracció i ventilació
  + Instal·lacions d’enllumenat públic

 • Eficiència Energètica

  + Auditories lumíniques
  + Empresa de serveis energètics ( ESE)
  + Enllumenat LED públic i privat
  + Solucions per a l’estalvi energètic
  + Confecció de mapes lumínics
  + Sistemes integrals de telegestió

 • Solucions Vials

  + Senyalització semafòrica
  + Panells informatius
  + Solucions pacificació del trànsit
  + sistemes i sales de control
  + sistemes de sanció
  + càmeres de trànsit

 • Legalitzacions

  + Llicencies mediambientals
  + Avaluacions mediambientals
  + Instal·lacions davant indústria (EIC)
  + Registre industrial (REIC)
  + Plans d’emergència
  + Productes químics (APQ)
  + Sol·licituds i permisos
  + Electricitat
  + Clima
  + Aparells a pressió
  Activitats
  + Obres menors i majors

 • Consultoria Tècnica

  Declaracions Organismes Oficials
  Subministraments
  Estudis d’energia elèctrica
  Estudis sobre contaminació acústica
  Estudis de nivell d’il·luminació
  Estalvi de facturació subministrament elèctric
  Estudis de Llicències de medi ambient
  Estudis de viabilitat de projectes
  Estudis comparatius de projectes