Avinguda Ballester, 4 BIS
08840 Viladecans, BARCELONA
Tel 657 80 24 18 | 93 775 79 13
info@89plus.net

Eficiencia Energètica

efi

L’enllumenat d’una població defineix l’aspecte d’aquesta tant de dia, amb el disseny de les luminàries, com de nit, amb la il·luminació de carrers. Tots aquests aspectes són els que contribueixen en gran mesura a la percepció que ens arriba d’aquesta població. Aquesta il·luminació ha de ser equilibrada, tant en el disseny de les lluminàries com en la llum que emeten, per poder integrar-se en la “filosofia” de la població i destacar el més particular i singular.

Amb la tecnologia LED no només podem atendre l’exposat anteriorment sinó que ho podem fer tenint cura del medi ambient i proporcionant un estalvi energètic important.

Podem realitzar estudis energètics i de costos tant en el sector públic com privat sense cap mena de cost, i així poder assessorar de la solució més viable per a reduir el consum elèctric.

En el sector públic actuem també com a Empresa de Serveis Energètics (ESE) i financem la totalitat de la inversió ajustant el temps d’amortització a les necessitats de cada cas. Actualment, en el sector públic, i de la ma d’un dels nostres partners, tenim el contracte ESE de la ciutat de Sabadell que suposa el més important de l’Estat. També actuem com a ESE en diferents poblacions tant nacionals com a l’estranger, tenint presència a Nicaragua, Polònia i Andorra entre d’altres. Així, podem realitzar un projecte d’estalvi energètic des de l’inici (presa de dades, confecció de mapes lumínics, estudi de costos, etc) fins a la finalització del mateix (subministrament i instal·lació de lluminàries, monitorització d’enllumenat, control remot, etc.).